Det kan virke helt galimatias at tænke på, at vi ikke skal så mange år retur, førend det mere handlede om, hvor meget affald og dermed dagsrenovation man kunne få plads til i en skraldespand med lignende, hvor man ikke tænkte så meget på at sortere det.

Vi ville gerne have hentet vores skrald til storskrald, og hvis vi ligefrem havde mulighed for at brænde noget haveaffald i haven, end at vi skulle ned på genbrugspladsen med det, så var det at foretrække.

Nogle gange skulle man dog ned på genbrugspladsen, fordi man enten havde gang i et større projekt, som afstedkom en masse affald, eller man bare ikke gad glo på det, indtil storskraldet hentede det, eller man som sådan havde plads til det i ens affaldsspand eller -container.

Når så en politiker formanede sig til at løfte en forsigtig pegefinger i kommunen og påpege, at det måske kunne være smart, hvis man sorterede noget af alt det skrald, så blev vedkommende måske mødt med, at det var en god idé – men det ville kræve for mange ressourcer.

I forvejen opfordrede man jo folk til, at de burde de gøre, selvom deres affald alligevel ville blive taget med, om det var sorteret eller ej. Så det hjalp lige fedt.

Desuden havde man jo allerede nogle områder, hvor man skulle sortere metal og glas fra resten, det måtte da også tælle for noget.

I skrivende stund har mange danske kommuner indført ikke bare lidt, men mange tiltag til at få os danskere til at sortere vore affald, og man kan ligefrem risikere, at det ikke bliver taget med, hvis det ikke er sorteret godt nok.

Vi tænker nemlig meget på miljøet nu, da det er det, som mange danskere går op i, så de er nødt til at vise, at de gør en indsats i den retning for et renere Danmark.