Er du landmand inden for husdyravl eller produktion, og går du i overvejelser om at udvide eller optimere din bedrift? Så har du sandsynligvis brug for nye bygninger. Her er det vigtigt at pointere, at du ikke blot kan gå i gang med at opføre kvægstald eller svinestalde, endsige kyllingehuse, siloanlæg eller kornhaller på egen hånd.

Her skal du have assistance fra dygtige fagfolk, som kender reglerne for opførelse af staldbyggeri, og gerne har solid og dokumenteret praktisk erfaring hermed. Du kan for eksempel vælge at kontakte din lokale entreprenør med speciale inden for staldbyggeri.

Hvordan kan en entreprenør hjælpe mig med mit staldbyggeri?

Med en dygtig entreprenør ved hånden kan du være sikker på at dit staldbyggeri bliver udført korrekt fra start til slut. En entreprenør, som har flere staldbyggeri projekter i bæltet, kan hjælpe dig med alt lige fra design af dine nye bygninger til indhentning af diverse tilladelser, projektering af byggeriet og selve den praktiske udførelse.

Der skal fra begyndelsen være tænkt over det hele. Opførelse af staldbyggeri skal nemlig følge visse retningslinjer og leve op til særdeles høje krav og standarder hvad angår eksempelvis ventilering og kloakering. Og er der tale om levende besætninger som for eksempel kvæg, svin eller fjerkræ, er der også bæredygtighed i produktionen samt dyrevelfærd at tage hensyn til.

Hvor finder jeg en entreprenør som kan hjælpe mig med staldbyggeri i Rebild?

Er din bedrift beliggende i det smukke nordlige Jylland, kan du med fordel kontakte Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS, når du skal have udført nyt staldbyggeri. Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS har mange års erfaring med netop denne form for byggeri, og kan præsentere et vidt spændende portfolio af tidligere projekter.

Hvis du ønsker mere information om Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS’ produkter og ydelser, kan du læs mere om entreprenør virksomheden på kristianhansenaps.dk